Auteur van 48 boeken die in België, Frankrijk, Quebec, Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Roemenië, Letland, Bulgarije, enz. verschenen zijn (zie Publicaties). Gedichten van haar staan ook in verscheidene tijdschriften en bloemlezingen (in Armenië, Spanje, Verenigde Staten, Griekenland, Israël, Algerije, Italië, Letland, enz.) en zijn in meer dan twaalf talen vertaald. Ze doceerde aan de universiteiten van Luik (België), Lund (Zweden) en Letland (Riga), waarvan ze dr. honoris causa is. Zij heeft gedichten van meer dan honderd Oostenrijkse auteurs vertaald. Zij heeft de eerste tweetalige bloemlezing van Letse gedichten samengesteld en in het Frans vertaald. Zij is jurylid van de Premio Napoli, internationale literatuurprijs van de stad Napels. Zij is leerlinge van de schilderes Berthe Dubail (Mons) en van de toneelspelers Monique Dorsel, Yves Bical, Uta Wagner, Geneviève Page en Joseph Jacquinet en performt haar eigen en door haar vertaalde poëzie. BELGISCHE DICHTERES IN HET BUITENLAND (vaak op het toneel) in Montréal, Trois-Rivières, Aachen, Köln, Leuven, Dakar, Sofia (Bulgarië), Rîga (Lettland), Daugavpils (Latgale, Lettland), Montpezat (Ardèche, Frankrijk), Rotterdam, Budapest, Alger, Bejaia (Algerië), Haïfa, Paris, Montreuil (Frankrijk), Amiens (Picardfië), Reykiavik (Ijsland) HEEFT VOORDRACHTEN GEHOUDEN : In Craiova (Roumenië), Haïfa, Paris (Sorbonne), Nice (over de letse kultuur), Gent (in 't Nederlands), Gand (in ‘t Frans) HEEFT ONDERWEZEN : Frans in het Kursverksamheten van de Lund-Malmö (Suède) universiteit, Duits aan AR de La Roche en Ardenne (België), Nederlands aan AR d'Angleur (Luik, België), in Düsseldorf (uigenodigd), Frans en Duits aan de LU (Latvijas Universitāte) Rîga, Letland), aan de Luikse Universiteit (België) en troisième cycle: vertaling van poëzie en moeilijke korte prozastukken. RÉSIDENCES D’ÉCRITURE : in Roma (Academia Belgica) om een toneelstuk te schijven i.v.m. de stad Roma, in Montpezat (Association Le Golem, en Ardèche, Frankrijk) om « over het water » te schrijven ! Op 10 april 2024, wordt RMF « Citoyenne d’honneur » 2023 van Neupré (België).


Rose-Marie François © 2024