Auteur van meer dan 40 boeken die in België, Frankrijk, Quebec, Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Roemenië, Letland, Bulgarije, enz. verschenen zijn (zie Publicaties). Gedichten van haar staan ook in verscheidene tijdschriften en bloemlezingen (in Armenië, Spanje, Verenigde Staten, Griekenland, Israël, Algerije, Italië, Letland, enz.) en zijn in meer dan twaalf talen vertaald. Ze doceerde aan de universiteiten van Luik (België), Lund (Zweden) en Letland (Riga), waarvan ze dr. honoris causa is. Zij heeft gedichten van meer dan honderd Oostenrijkse auteurs vertaald. Zij heeft de eerste tweetalige bloemlezing van Letse gedichten samengesteld en in het Frans vertaald. Zij is jurylid van de Premio Napoli, internationale literatuurprijs van de stad Napels. Zij is leerlinge van de schilderes Berthe Dubail (Mons) en van de toneelspelers Monique Dorsel, Yves Bical, Uta Wagner, Geneviève Page en Joseph Jacquinet en performt haar eigen en door haar vertaalde poëzie.


Rose-Marie François © 2024