Författare till mer än 40 böcker (se Publikationer), vilka är publicerade i Belgien, Frankrike, Quebec, Tyskland, Österrike, Lettland, Storbritannien, Rumänien och Bulgarien med flera. Hennes dikter finns också i många tidskrifter och antologier (inklusive Armenien, Spanien, USA, Grekland, Israel, Algeriet, Italien och Lettland med flera) och de har översatts till fler än 12 språk.

Hon har undervisat vid universiteten i Liege (Belgien), Lund (Sverige) och Lettland (i Riga), där hon erhöll ett hedersdoktorat. Hon är medlem i juryn för Premio Napoli, det internationella litterära priset i Neapel.

Eftersom hon undervisat i målning (av Berthe Dubail) och teater (av Monique Dorsel, Yves Bical, Uta Wagner, Genevieve Page, Joseph Jacquinet...), tar hon sina egenskrivna dikter och de hon översatt, till scenen.

Hennes böcker har fått olika priser.

För ytterligare publikationer välj Français (här ovan), sedan Publications.


Rose-Marie François © 2024