Fiche n°435 Photo de Šupoles pelnos
Šupoles pelnos

Pēc La Cendre
Autobiogrāfisks veltījums, Īsprozas par gadiem 1940-1945
Tulkoja Astra Skrābane, atdzejoja Dagnija Dreika
Apgāds Daugava, Riga, 2011


Roze-Marija Fransuā savā īsprozas grāmatā « Šupoles pelnos » vēsti par savu bērnību. Autore allaž iedziļinās pasaules norisēs, līdzcilvēku likteņos, attiecības starp tautām un cilvēkiem. Šī grāmata ir autobiogrāfiska, tā nav izklaidējoša, bet pamācoša – par izdevošanu grūtos laikos, karu un tā sekām, bērna padzīvojumiem lielajā pasaulē. Arī rakstot šādu dokumentālu prozu, Roze-Marija Fransuā paliek dzejniece, viņas vēstijumi mijas ritmi, saskaņas un melodījas, bērnu dziesmiņas, skaitampanti, redzējumi un tvērumi. Mēs esam novērtējusi viņas izpratni un milestību pret Latvīju – tāpat kā viņa mūs.Photo 87 de Šupoles pelnos

Rose-Marie François © 2024